quinta-feira, 17 de março de 2011

Campeonato Rallys Iniciados 2011 3ª prova


Como habitual ás 5ªs e 6ªs feiras a seguir ás provas dos Consagrados.